بذر شیپور فرشته زرد (برگمانسیا)
بسته 5 عددی
Brugmansia arborea Yellow Seeds

۱۰۰,۰۰۰ تومان

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

Brugmansia arborea, the angel’s trumpet, is a species of flowering plant in the family Solanaceae. The IUCN has classed Brugmansia arborea as Extinct in the Wild
Brugmansia arborea is an evergreen shrub or small tree reaching up to 7 metres (23 ft) in height. The ovate leaves have coarsely toothed margins when in their best condition. The leaves, flower stalks, fruit, and especially the young shoots are covered with fine velvety white down. Flowers are strongly fragrant, trumpet-shaped, nodding to sub-horizontal, white to ivory-white or cream. At 12–17 centimetres (4.7–6.7 in) long, the flowers are the shortest of all Brugmansia. Flowers are produced almost continuously in smaller quantities, unlike many other Brugmansia that flower in larger flushes. The ovoid fruit have an average length of 6 centimetres (2.4 in) and width of 4.5 centimetres (1.8 in). The calyx is slit along one side and is very long in relation to the flower, and in this respect is often used as a quick check to verify correct identification. With a few exceptions, the Green Calyx usually reaches down almost all the way to the flower corolla’s mouth

گل شیپور فرشته (برگمانسیا) گیاهی از خانواده سولاناسه است که بسیار کمیاب و گران قیمت است
شباهت این گیاه با گیاه تاتوره باعث شده است که فروشندگان بذر عکس گیاه کمیاب برگمانسیا را به شما نشان دهند ولی بذر گیاه تاتوره را برای شما بفرستند
برای جلوگیری از این سو استفاده، ما عکس بذر هر دو گیاه را در کنار هم قرار دادیم تا مواظب فریب های اینترنتی باشید. عکس بذرها در همین صفحه موجود است

Additional Informations

Kingdom: Plantae
Clade: Tracheophytes
Clade: Angiosperms
Clade: Eudicots
Clade: Asterids
Order: Solanales
Family: Solanaceae
Genus: Brugmansia
Species: Brugmansia arborea

Binomial name
Brugmansia arborea (L.) Sweet

Synonyms
Datura arborea L
Datura cornigera Hook