بذر آدنیوم عربیکوم
بسته 5 عددی
Adenium arabicum Seeds

۵۰,۰۰۰ تومان

موجود در انبار

توضیحات

Adenium arabicum is a species of plant commonly used for bonsai and cultivated for its leaves, growth form and flowering characteristics. The leaves of this species have a broad surface. Leaves also tend to be large and somewhat leathery in appearance. Growth form is squat and fat, with a definite caudex and without much differentiation between trunk and branches. Skin is purple to dark brown color. Flowers range from pink to reddish pink

آدنیوم عربیکوم گونه ای از آدنیوم است که برای ساخت بونسای بکار میرود. مشخصات آن کمی با آدنیوم معمولی فرق دارد ولی در کل شبیه آدنیوم معمولی است
نسبت به آدنیوم معمولی (ابسوم) ، آدنویم عربیکوم تنه قطور تر و کوتاه تر دارد و برگها کشیده تر هستند
همچنین بذر ها درشت تر هستند که قابل تشخیص و مقایسه با بذر آدنیوم معمولی است

Additional Informations

Kingdom: Plantae
(unranked): Angiosperms
(unranked): Eudicots
(unranked): Asterids
Order: Gentianales
Family: Apocynaceae
Genus: Adenium
Species: Adenium arabicum