بذر گیاه تک شاخ
بسته 5 عددی
Yellow Unicorn Plant Seeds
Ibicella lutea Seeds

تومان۲۵,۰۰۰

4 در انبار

General Informations

Ibicella lutea (/aɪbɪˈsɛlə ˈljuːtiə/; syn. Martynia lutea, Proboscidea lutea) is a species of flowering plant known by the common name yellow unicorn-plant. It grows in dry conditions, such as those in desert regions. It is native to South America, but has become established as a non-native species in various semi-arid regions around the world, including Southern Africa and the Central Valley of California. The plant is aromatic, with an unpleasant scent. It produces short, glandular hairs over most of its aerial surfaces and is coated in sticky resin. Insects often become stuck in the slimy exudate and die, but the plant does not have digestive enzymes and does not absorb nutrients from the insects. The plant can be considered protocarnivorous, but it is not carnivorous.

Additional Informations

Kingdom: Plantae
Clade: Angiosperms
Clade: Eudicots
Clade: Asterids
Order: Lamiales
Family: Martyniaceae
Genus: Ibicella
Species: Ibicella lutea

Binomial name:
Ibicella lutea (Lindl.) Van Eselt.

Synonyms:
Martynia lutea
Proboscidea lutea

توضیحات فارسی

گیاه تک شاخ گونه ای گیاه بومی آمریکای جنوبی است که بوته آن شبیه بوته طالبی یا خربزه است ولی از خانواده دیگری به نام خانواده شاخ بزیان هست که از این خانواده در ایران گیاهی نداریم.
این گیاه برگ هایی شبیه برگ طالبی و برگ خربزه تولید می کند و از سطح زمین ارتفاع نمی گیرد یعنی شاخه چوبی ندارد. و گل های زرد با تزیینات قرمز روی گیاه ظاهر میشوند. گل ها خوشه ای هستند پس میوه های گیاه هم خوشه ای و کنار هم کنار هم بوجود می آیند.
برگ ها دارای رطوبت خاصی هستند که اکثرا پشه ها و دیگر حشرات را به دام میاندازند و اگر برگ ها رو لمس کنید دست شما خیس و مرطوب میشود ولی ضرری برای انسان ندارد.
میوه ها تا وقتی جوان هستند و چوبی نشده اند همانند میوه های گیاه بامیه قابل مصرف خوراکی هستند و از آنها غذاهای مختلفی درست میکنند.
ولی وقتی میوه ها بزرگ تر شدند حالت چوبی پیدا می کنند و دیگر قابل خوردن نیستند همانند حالت چوبی میوه گیاه لیف یا همان میوه بامیه.
در نهایت رسیده شدن میوه ها ، از میوه ها قطعات چوبی شبیه به شاخ حیوانات بیرون می آید که انتقال میوه خشک شده و پراکنده شدن بذرهای داخل آن را توسط حیوانات آسان میکند.
در کل گیاه جالبی هست و مناسب مناطق گرم و خشک است و برای رشد نیاز به نور آفتاب کامل دارد.