بذر گل یخ خوشبو
بسته 10 عددی
WinterSweet Seeds
Chimonanthus praecox Seeds

تومان۶,۰۰۰

16 در انبار

General Informations

Chimonanthus praecox, also known as wintersweet or Japanese allspice, is a species of flowering plant in the genus Chimonanthus of the family Calycanthaceae, native to China and Japan.

It is a vigorous deciduous shrub growing to 4 m (13 ft) tall with an erect trunk and leaves 5–29 cm (2–11 in) long and 2–12 cm (1–5 in) broad. Its strongly scented pendent flowers, produced in winter (between November and March in UK) on bare stems. This plant is cultivated in gardens, producing valued flower colour in the dormant season.

An oil prepared from the flowers is used in traditional Chinese medicine.

Additional Informations

Kingdom: Plantae
Clade: Angiosperms
Clade: Magnoliids
Order: Laurales
Family: Calycanthaceae
Genus: Chimonanthus
Species: Chimonanthus praecox

Binomial name:
Chimonanthus praecox (L.) Link (1822)

Synonyms:
Chimonanthus fragrans Lindl.
Chimonanthus parviflorus Raf.
Chimonanthus yunnanensis W.W. Sm.
Butneria praecox (L.) C.K. Schneid.
Chimonanthus praecox L.
Meratia praecox (L.) Rehder & E.H. Wilson

توضیحات فارسی

درختچه گل یخ از خانواده گل شرابیان یا گل یخیان یک درختچه خزان کننده با رشد سریع است که بومی چین است. در ایران هم از قدیم الایام کشت می شود و علت نامگذاری این گیاه به نام گل یخ این است که در فصل زمستان با وجود اینکه بر روی شاخه ها برگی وجود ندارد، گل های خوشبوی آن شکوفه می دهند و منظره زیبایی را ایجاد می کنند که گلدهی آن در زمستان از دی ماه شروع می شود و تا اسفند ادامه می یابد. گلهای آن فنجانی شکل هستند و یا به صورت تکی و یا جفتی بر روی شاخه وجود دارند. گلبرگ های بیرونی زرد رنگ و گلربگ های داخلی، ارغوانی رنگ هستند. این درختچه در تابستان سبز و پر برگ است و در زمستان برگ ها ریخته میشوند و گلهای خوشبو در اوج سرما ظاهر میشوند. عطر گلها بحدی زیاد است که اگر در حیاط خانه ای این درختچه موجود باشد شما در هنگام رد شدن از آن کوچه حتما بوی گلهای آن را حس میکنید و تا فاصله چند متری قابل استشمام است.