بذر بادنجان نخودی بسته 10 عددی Thai Pea Eggplant Seeds Solanum melongena Thai Pea Seeds

تومان۵,۰۰۰

18 in stock

General Informations

Pea eggplants look like green peas clustered together like grapes with short stems. The pea eggplants are not widely available in the US. However, they are now found in some farmer’s markets and, if you live in warm climate like southern California or Florida, you can grow these in your yard.

The two primary ways they are eaten are fresh, in chili sauce and cooked in curry.

Additional Informations

Kingdom: Plantae
(unranked): Angiosperms
(unranked): Eudicots
(unranked): Asterids
Order: Solanales
Family: Solanaceae
Genus: Solanum
Species: Solanum melongena
Variety: ‘Thai Pea’

توضیحات فارسی

 بادنجان سبز نخودی (با تلفظ اشتباه بادمجان) رقمی با میوه های کوچک گرد سبز و خوشه ای شبیه خوشه انگور است که معمولا نیازی به پوست گیری و خرد کردن میوه ها نیست و میوه ها به دلیل کوچک بودن درسته و کامل خام خورده یا پخته میشوند