قلمه استاپلیا لیندرتزیا
یک عدد قلمه
Stapelia leendertziae Cutting

تومان۲۵۰,۰۰۰

موجود در انبار

General Informations

Stapelia leendertziae is a species of succulent plant in the Asclepiadaceae subfamily. It is endemic to South Africa and Zimbabwe. Its natural habitats are subtropical or tropical dry shrubland and rocky areas.

Additional Informations

Kingdom: Plantae
(unranked): Angiosperms
(unranked): Eudicots
(unranked): Asterids
Order: Gentianales
Family: Apocynaceae
Subfamily: Asclepiadoideae
Genus: Stapelia
Species: Stapelia leendertziae

توضیحات فارسی

استاپلیا لیندرتزیا گونه ای کمیاب از استاپلیا هست. گلهای این گیاه به صورت کامل باز نمیشوند و شبیه یک لیوان نیمه شکفته میشوند. رنگ گلها سرخ یا قرمز پر رنگ است. معمولا گلها به دلیل وزن زیاد و اندازه بزرگ همانند لاله واژگون رو به پایین قرار میگیرند. این گیاه در ایران منحصر به فرد بانک بذر جنوب است. تعداد محدودی از این گیاه از آفریقای جنوبی توسط بانک بذر جنوب آورده شده است