بذرنعنا ترنجی نقطه دار
بسته 10 عددی
Spotted Beebalm Seeds
Monarda punctata Seeds

تومان۲۵,۰۰۰

19 در انبار

General Informations

Monarda punctata is a herbaceous plant in the mint family, Lamiaceae, that is native to eastern Canada, the eastern United States and northeastern Mexico. Common names include spotted beebalm and horsemint.

It is a thyme-scented plant with heads of purple-spotted tubular yellow flowers above rosettes of large white- or pink-tipped bracts. The plant contains thymol, an antiseptic and fungicide. It was historically used to treat upset stomachs, colds, diarrhea, neuralgia and kidney disease.

Additional Informations

Kingdom: Plantae
Clade: Angiosperms
Clade: Eudicots
Clade: Asterids
Order: Lamiales
Family: Lamiaceae
Genus: Monarda
Species: Monarda punctata

توضیحات فارسی

نعنا ترنجی نقطه دار یا نعنا اسبی گونه ای از خانواده نعناییان است که از قدیم در طب سنتی استفاده داشته است. این گیاه بخاطر داشتن تیمول که به آن بویی شبیه بوی آویشن میدهد خواص ضد میکروبی خوبی دارد. این گیاه چند ساله و پایا است و هر سال تابستان گل میدهد

جوانه زنی بذر این گیاه همانند بقیه اعضای خانواده نعنا راحت و آسان است و شرایط نگهداری آن معمولی است