بذر نیلوفر باشکوه
بسته 5 عددی
Splendid Bindweed Seeds
Convolvulus dorycnium Seeds

تومان۸,۰۰۰

3 in stock

Description

Convolvulus dorycnium is one of our exceptions in classification
Convolvulus dorycnium must be in Convolvulus Genus but we put it in Ipomoea Genus , it’s a exception but not a mistake.
this is only for simple classification in our site and it’s not scientific

General Informations

Convolvulus dorycnium is native to Jordan, Cyprus, Greece, Tunisia and much of the Eastern Mediterranean, Convolvulus dorycnium occurs in Mediterranean woodland and semi-steppe vegetation, usually in rocky sites.

It is a wonderful ornamental plant for any garden because of its shimmering silvery leaves, airy habit, and profuse pink flowers from April through August. It can be grown very easily from seed with germination taking place in a few weeks.

Convolvulus dorycnium can be seen blooming all over the roadside edges.

Additional Informations

Convolvulus trabutianus
Kingdom: Plantae
Clade: Angiosperms
Clade: Eudicots
Clade: Asterids
Order: Solanales
Family: Convolvulaceae
Genus: Convolvulus
Species: Convolvulus dorycnium

توضیحات فارسی

نیلوفر باشکوه گونه ای از پیچ نیلوفرها هست که رشد پیچکی یا خزنده ندارد و به صورت درختچه ای کوتاه رشد میکند. گلهای صورتی رنگ خیره کننده با شاخه های باریک و سبز فتوسنتز کننده و برگهای تحلیل رفته کوچک یا کلا بدون برگ و فقط با شاخه های سبز از ویژگی های این گیاه است. این گیاه مقاومت زیادی به کم آبی و خشکی دارد و براحتی در مناطق خشک رشد میکند