بذر بادنجان بنفش شیاری
بسته 10 عددی
Purple Ribbed Eggplant Seeds
Solanum melongena Purple Ribbed Seeds

تومان۶,۰۰۰

20 in stock

General Informations

An exciting eggplant from Thailand. This variety produces lovely, highly ribbed, plum-purple fruit that has a delicious, strong eggplant flavor.

Additional Informations

Kingdom: Plantae
(unranked): Angiosperms
(unranked): Eudicots
(unranked): Asterids
Order: Solanales
Family: Solanaceae
Genus: Solanum
Species: Solanum melongena
Variety: ‘Purple Ribbed’

توضیحات فارسی

 بادنجان بنفش شیاری یا شیاردار (با تلفظ اشتباه بادمجان) رقمی با میوه های گرد و بنفش رنگ است که روی میوه ها شیارهایی نقش می بندد. طعم قوی و باردهی بالا از خصوصیات این رقم است