بذر گوجه زنبور بنفش
بسته 5 عددی
Purple Bumble Bee Tomato Seeds
Solanum lycopersicum Purple Bumble Bee Seeds

تومان۸,۰۰۰

Out of stock

General Informations

Purple, round cherry tomato with metallic green striping

Additional Informations

Kingdom: Plantae
(unranked): Angiosperms
(unranked): Eudicots
(unranked): Asterids
Order: Solanales
Family: Solanaceae
Genus: Solanum
Species: Solanum lycopersicum
Variety: ‘Purple Bumble Bee’

توضیحات فارسی

گوجه ” زنبور بنفش ” گونه ای میوه های کوچک با زمینه قرمز و خط های سبز رنگ است