بذر سیب زمینی مکزیکی جیکاما
بسته 5 عددی
Jicama Seeds
Pachyrhizus erosus Seeds

تومان۱۰,۰۰۰

18 in stock

General Informations

Pachyrhizus erosus, commonly known as jicama (/ˈhɪkəmə/ or /dʒɪˈkɑːmə/), Mexican yam bean, or Mexican turnip, is the name of a native Mexican vine, although the name most commonly refers to the plant’s edible tuberous root. Jícama is a species in the genus Pachyrhizus in the bean family (Fabaceae). Plants in this genus are commonly referred to as yam bean, although the term “yam bean” can be another name for jícama. The other major species of yam beans are also indigenous within the Americas. Pachyrhizus tuberosus and Pachyrhizus ahipa are the other two cultivated species. The naming of this group of edible plants seem confused with much overlap of similar or the same common names.

Flowers, either blue or white, and pods similar to lima beans, are produced on fully developed plants. Several species of jicama occur, but the one found in many markets is Pachyrhizus erosus. The two cultivated forms of P. erosus are jicama de agua and jicama de leche: both named for the consistency of their juice. The leche form has an elongated root and milky juice while the agua form has a top-shaped to oblate root, a more watery translucent juice, and is the preferred form for market.

Additional Informations

Kingdom: Plantae
(unranked): Angiosperms
(unranked): Eudicots
(unranked): Rosids
Order: Fabales
Family: Fabaceae
Genus: Pachyrhizus
Species: Pachyrhizus erosus

توضیحات فارسی

جیکاما یا سیب زمینی مکزیکی گونه ای از خانواده باقلاییان است که شبیه سیب زمینی غده های خوراکی زیر خاک درست میکند
این غده های خوراکی دقیقا شبیه سیب زمینی در درست کردن غذاها در مکزیک استفاده میشوند
گرچه طعم آن با سیب زمینی خودمان تفاوت دارد چون اصولا این دو گیاه از یک خانواده نیستند
همچنین گلهای خوشه ای این گیاه نیز بسیار زیبا و خوشبو هستند. کاشت آزمایشی این گیاه برای اولین بار در ایران توسط بانک بذر جنوب در گلخانه های صدرا شهر شیراز زیر نظر استاد پاکباز مدیر گروه وقت گروه گیاهان دارویی دانشگاه کشت شد و موفقیت آمیز بود