بذر کمیاب اینکا نات
بسته یک عددی بذر
Inca Nut Seeds
Plukenetia volubilis Seeds

تومان۱۸,۰۰۰

14 in stock

General Informations

Plukenetia volubilis, commonly known as sacha inchi, sacha peanut, mountain peanut, Inca nut or Inca-peanut, is a perennial plant in the family Euphorbiaceae, having small trichomes on its leaves. It is native to much of tropical South America (Suriname, Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru, and northwestern Brazil), as well as some of the Windward Islands in the Caribbean. Although its raw seeds and leaves contain toxins, these components are safe for consumption after roasting and heating. The roasted seeds can be consumed as nuts, and roasted leaves chewed or made into a tea.

Additional Informations

Kingdom: Plantae
(unranked): Angiosperms
(unranked): Eudicots
(unranked): Rosids
Order: Malpighiales
Family: Euphorbiaceae
Subfamily: Acalyphoideae
Tribe: Plukenetieae
Subtribe: Plukenetiinae
Genus: Plukenetia
Species: Plukenetia volubilis

Binomial name:
Plukenetia volubilis

Synonyms:
Fragariopsis paxii Pittier
Plukenetia macrostyla Ule
Plukenetia peruviana Müll.Arg.
Sajorium volubile (L.) Baill.

توضیحات فارسی

اینکا نات یا ساچااینچی گونه ای پیچک از خانواده افوربیا است که به عنوان آجیل خوراکی ارزش تجاری دارد
گیاه از خانواده افوربیا هست پس به صورت خام نمی توان دانه های گیاه را خورد
وقتی دانه ها یا برگ ها با حرارت تفت داده شوند یا با حرارت بو داده شوند همانند بو دادن تخمه و پاپ کرن قابل خوردن میشوند
که طعمی شبیه فندوق دارد و بسیار خوشمزه و گران است

بانک بذر جنوب برای اولین بار این گیاه کمیاب قاره آمریکا را در ایران معرفی میکند

اطلاعات تکمیلی:

https://en.wikipedia.org/wiki/Plukenetia_volubilis