بذر رازک بسته 5 عددی Hops Seeds Humulus lupulus Seeds

تومان۵,۰۰۰

19 in stock

General Informations

Humulus lupulus (common hop or hops) is a species of flowering plant in the hemp family (Cannabaceae), native to Europe, western Asia and North America. It is a dioecious, perennial, herbaceous climbing plant which sends up new shoots in early spring and dies back to a cold-hardy rhizome in autumn.

Hops are described as bine plants rather than vine because, unlike vines, they have stiff downward facing hairs that provide stability and allow them to climb. These shoots allow H. lupulus to grow anywhere from 4.6 to 6.1 metres (15 to 20 ft). Hops have fragrant, wind-pollinated flowers that attract butterflies.

The female cone shaped fruits from H. lupulus are used by breweries to preserve and flavor beer, and so H. lupulus is widely cultivated for use by the brewing industry. The fragrant flower cones, known as hops, impart a bitter flavor, and also have aromatic and preservative qualities. H. lupulus contains myrcene, humulene, xanthohumol, myrcenol, linalool, tannins, and resin.

Additional Informations

Kingdom: Plantae
Clade: Angiosperms
Clade: Eudicots
Clade: Rosids
Order: Rosales
Family: Cannabaceae
Genus: Humulus
Species: Humulus lupulus

توضیحات فارسی

رازَک گیاهی دارویی است. کاربرد آن بیشتر در ساخت ما الشعیر ، دلستر و آبجو است. رازک از راستهٔ گل سرخ و تیرهٔ شاهدانگان ، جنس رازک‌ها است

رازک گیاهی علفی، چندساله و بالا رونده با ریشه‌ای عمیق و منشعب است. این گیاه دو پایه (نر و ماده) بوده و اعضای آن پوشیده از تارهای خشن است. برگ‌های گیاه، متقابل، دندانه دار و مرکب از ۳ تا ۵ لوب نامساوی است. گل‌های نر به صورت مجتمع و خوشه‌ای از بغل برگ‌ها می‌رویند. گل‌های ماده، به صورت مخروطی بیضی شکل و به رنگ سفید مایل به حنایی می‌باشند. قسمت مورد استفاده گیاه، مخروط‌های ماده (گل‌های ماده) آن است که دارای بوی معطر و مطبوع با طعم تلخ است. این گیاه بیشتر در نواحی شمال ایران از جمله گرگان، چالوس، تنکابن، رشت، لاهیجان و آستارا می‌روید