بذر پاپایا هلند
بسته 5 عددی
Holland Papaya Seeds
Carica papaya ‘Holland Type’

تومان۵,۰۰۰

موجود در انبار

General Informations

The papaya (/pəˈpaɪə/, US: /pəˈpɑːjə/) (from Carib via Spanish) is the plant Carica papaya, one of the 22 accepted species in the genus Carica of the family Caricaceae. Its origin is in the tropics of the Americas, perhaps from southern Mexico and neighboring Central America.

In a 100 gram amount papaya fruit is a significant source of vitamin C (75% of the Daily Value, DV) and a moderate source of folate (10% DV).

Additional Informations

Kingdom: Plantae
Clade: Angiosperms
Clade: Eudicots
Clade: Rosids
Order: Brassicales
Family: Caricaceae
Genus: Carica
Species: Carica papaya ‘Holland Type’

توضیحات فارسی

پاپایا واریته هلند نژادی محبوب و متداول از پاپایا در شرق آسیا است میوه ها اندازه انبه و شیرین و نارنجی رنگ دارد
لطفا اسم هلند این پاپایا  را به اینکه این میوه در کشور هلند تولید میشود یا این بذر از کشور هلند آماده است اشتباه نگیرید
نام هلند فقط نام این واریته از پاپایا است و هیچ ارتباطی با کشور هلند ندارد