بذر نایاب نخل گیلاسی
بسته یک عددی
Dominican Cherry Palm Seeds
Pseudophoenix ekmanii Seeds

تومان۲۵۵,۰۰۰

1 in stock

General Informations

Pseudophoenix ekmanii (cacheo, cacheo de Oviedo, Dominican cherry palm ) is a palm species endemic to the Barahona Peninsula and Isla Beata in the Dominican Republic. It is a small tree, four to six metres tall, with pinnately compound leaves and solitary, swollen stems. The fruit are reddish with a diameter of about 2 centimetres in diameter.

Pseudophoenix ekmanii was used in the past of palm wine production. Trees were cut down and the pith extracted, especially from the swollen portion of the stem. Sap was extracted and fermented. As a consequence of this cutting for palm wine production, the species is considered critically endangered. Current threat include grazing and agriculture.

Additional Informations

Kingdom: Plantae
Clade: Angiosperms
Clade: Monocots
Clade: Commelinids
Order: Arecales
Family: Arecaceae
Genus: Pseudophoenix
Species: Pseudophoenix ekmanii

توضیحات فارسی

نخل گیلاسی گونه ای کمیاب از نخل هست که تنه درخت متورم است. تنه به شکل راه راه است و از آن برای گرفتن عصاره و ساخت نوشیدنی استفاده میشود. میوه های آن شباهت زیادی به گیلاس دارند. در ایران تعداد محدودی از این بذر فقط  در اختیار بانک بذر جنوب است