بذر جاتروفا مرجانی
بسته یک عددی
Coral Bush Seeds
Jatropha multifida Seeds

تومان۱۵,۰۰۰

1 در انبار

General Informations

Jatropha multifida known as Coralbush is an evergreen or semi-deciduous, slightly succulent shrub or a tree with a loose, spreading crown.

The plant is harvested from the wild for local use as a medicine and source of oil. It was introduced as an ornamental into the Old World tropics long ago and is often grown as a hedge
The red inflorescence is in great demand by florists as it makes beautiful red corsages

Additional Informations

Kingdom: Plantae
Clade: Angiosperms
Clade: Eudicots
Clade: Rosids
Order: Malpighiales
Family: Euphorbiaceae
Genus: Jatropha
Species: Jatropha multifida

توضیحات فارسی

جاتروفا مرجانی گیاهی تزیینی است که بیشتر در مناطق گرمسیر کشت میشود که دارای برگهای دندانه دار و گلهای قرمز خوشه ای است همچنین در مناطقی که این گیاه رشد میکند مردم محلی استفاده های دارویی نیز از آن میکنند