بذر پیچ کاردینال بسته 5 عددی Cardinal Climber Seeds Ipomoea sloteri Seeds

تومان۵,۰۰۰

7 in stock

General Informations

Ipomoea × sloteri is an hybridogenic allotetraploid species, Its ancestors are the scarlet creeper (Ipomoea hederifolia) and the cypress vine (Ipomoea quamoclit). It is a cultivated species with no natural range, known as cardinal climber.

Additional Informations

Kingdom: Plantae
Clade: Angiosperms
Clade: Eudicots
Clade: Asterids
Order: Solanales
Family: Convolvulaceae
Genus: Ipomoea
Species: Ipomoea × sloteri

توضیحات فارسی

پیچ کاردینال گونه ای هیبرید از پیچ نیلوفر است  که در طبیعت به صورت وحشی وجود ندارد و این هیبرید ساخته دست بشر از دورگه گیری بین دو گونه مختلف پیچ نیلوفر است

کاردینال گونه ای مقاوم و پلی پلویید است که از هر دو والدین خود مقاوم تر است
به نظر میرسد مقاومت آن در برابر شرایط بد آب و هوایی یا خاک فقیر یا خشکی به توان دو رسیده عدد مقاومت والدین آن باشد