بذر جاتروفا بطری
بسته یک عددی
BottlePlant Shrub
Jatropha podagrica Seeds

تومان۱۲,۰۰۰

در انبار موجود نمی باشد

General Informations

Jatropha podagrica is a species of plants known by several English common names, including Buddha belly plant, bottleplant shrub, gout plant, purging-nut, Guatemalan rhubarb, and goutystalk nettlespurge. It is native to the tropical Americas but it is propagated as an ornamental plant in many parts of the world.

The stem is swollen into vasculum at the base and filled with thin sap. The plant bears bright red coral-like flowers throughout the year. All parts, especially the seeds, of the plant contain the toxic curcin, making it poisonous.

Jatropha podagrica is also known for its incredible ability to attract a variety of butterflies wherever it is grown.

Additional Informations

Kingdom: Plantae
Clade: Angiosperms
Clade: Eudicots
Clade: Rosids
Order: Malpighiales
Family: Euphorbiaceae
Genus: Jatropha
Species: Jatropha podagrica

توضیحات فارسی

جاتروفا بطری تزیینی گونه ای از جاتروفا است که ارتفاع گیاه به یک متر هم نمیرسد و تنه گیاه شبیه بطری متورم و ضخیم است و گلهای قرمز زیبای آن جلب کننده پروانه ها هستند. تنه کوتاه و ضخیم آن این گیاه را برای ساخت بونسای مناسب کرده است