بذر لاله درختی آفریقایی
بسته 5 عددی
African Tulip Tree Seeds
Spathodea campanulata Seeds

تومان۶,۰۰۰

15 in stock

General Informations

Spathodea is a monotypic genus in the flowering plant family Bignoniaceae. The single species it contains, Spathodea campanulata, is commonly known as the African tuliptree, fountain tree, pichkari or Nandi flame. The tree grows between 7–25 m (23–82 ft) tall and is native to tropical dry forests of Africa.

This tree is planted extensively as an ornamental tree throughout the tropics and is much appreciated for its very showy reddish-orange or crimson (rarely yellow), campanulate flowers. The generic name comes from the Ancient Greek words σπαθη (spathe) and οιδα (oida), referring to the spathe-like calyx. It was identified by Europeans in 1787 on the Gold Coast of Africa.

Additional Informations

Kingdom: Plantae
(unranked): Angiosperms
(unranked): Eudicots
(unranked): Asterids
Order: Lamiales
Family: Bignoniaceae
Tribe: Tecomeae
Genus: Spathodea
Species: Spathodea campanulata

توضیحات فارسی

لاله درختی آفریقایی گونه ای درختی با گل های خوشه ای قرمز رنگ است. گل ها روی خوشه از بیرونی ترین به سمت داخلی ترین گل به  ترتیب باز میشوند  و روند باز شدن گلهای یک خوشه چندین روز طول میکشد

بذر های این درخت ورقه ای و شبیه کاغذ با باله های شفاف هستند