بذر آدنیوم تای سوکوترانوم بسته یک عددی Adenium ‘Thai Socotranum’ Adenium ‘Thai Socotranum’ Seeds

تومان۱۰,۰۰۰

Out of stock

General Informations

Adenium Thai Socotranum is followed with Bonsai Class like Adenium Bonsai. The distinctive things are spread root, multi-branches or bushy form and antique caudex skin. If you are serious Adenium collectors, you should not miss Adenium Thai Socotranum.

Characteristic
Leaf : have a bright green leaf , curved leaf
Branch : have a lot of branches and so strong
Flower : pink colour and blight
Form : look like bonsai form , short branches , caudex is very fat.

Additional Informations

Kingdom: Plantae
(unranked): Angiosperms
(unranked): Eudicots
(unranked): Asterids
Order: Gentianales
Family: Apocynaceae
Genus: Adenium
Species: Adenium ‘Thai Socotranum’

توضیحات فارسی

آدنیوم تای سوکوترانوم گونه ای کمیاب از آدنیوم است که برای ساخت بونسای دستکاری شده است و تنه کوتاه و بسیار ضخیم با شاخه های جانبی کوتاه و متعدد دارد. همچنین اندازه بذرها درشت تر از بذر آدنیوم معمولی است