main

Terms of Use قوانین خرید از سایت ما

 به دلیل اینکه شرایط کاشت در محل شما ممکن است متفاوت باشد این سایت هیچ تضمینی برای جوانه زدن بذرها ندارد. ولی تمام تلاش ما تامین بهترین بذرهای قابل دسترس برای مشتری ها است
بعد از ارسال بسته پیگیری رسیدن بسته و تحویل بسته به عهده مشتری هست و برای پیگیری همیشه بعد از ارسال بسته ها از طریق قسمت پیگیری سفارش ها کد پیگیری پست را دریافت و پیگیری کنید

خرید شما از این سایت به منزله قبول شرایط و قوانین سایت است

Related posts